Skip to main content

Här kan du se klubbens officiella varvrekord.

Uppdaterat 2023-07-04

Ansvarig för uppdateringen är John Carlsson.
Kontakta gärna John vid uppdateringar eller andra justeringar.
john.carlsson@ife-system.se